Eierstokken en eileiders verwijderen

Preventief
Bij patiënten waarbij is komen vast te staan dat zij een verhoogd risico hebben op het krijgen van eierstokkanker, worden uit voorzorg (preventief) de eierstokken en eileiders (bilaterale salpingo-oöphorectomie) verwijderd.

Om het risico zo laag mogelijk te houden, is naast het jaarlijkse onderzoek waarbij de eierstokken worden gecontroleerd, ook de keuze tot operatie mogelijk. Omdat tijdens de operatie de eierstokken en de eileiders worden weggehaald, wordt de kans op eierstokkanker minimaal, maar nog steeds geen nul procent. Dit komt doordat het buikvlies dat aan de binnenkant van de buik zit, van oorsprong hetzelfde type weefel is als de eierstokken.

De ingreep wordt meestal verricht via een kijkoperatie (laparoscopische adnexextirpatie).

Gynaecologie en fertiliteit

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Avondspreekuur
Op de Polikliniek gynaecologie / fertiliteit kunt u naast de doordeweekse dagen, ook op het avondspreekuur terecht. Dit is op dinsdagavond tot 20.00 uur. Het laboratorium is dan ook geopend.

Gezondheidscentrum Waterlinie (Uithoorn)
De gynaecologen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. U kunt in Uithoorn terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Als uw voorkeur uitgaat naar een afspraak in Uithoorn, dan kunt u dit kenbaar maken bij het maken van de afspraak.

Gynaecologie en fertiliteit

Afdeling A 01, rode route

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Uw afspraak wijzigen
Vragen aan het behandelteam
Uitslagen bekijken
Herhaalrecepten aanvragen
Uw dossier downloaden
U gesprek voorbereiden
Brieven inzien

Telefonisch contact

020 755 7019, optie 1 voor afspraken maken/wijzigen/annuleren, bereikbaar van 8.00 -16.30 uur op werkdagen

020 755 7019, optie 3 voor medische vragen, bereikbaar van 8.30 -16.30 uur op werkdagen

020 755 7000, receptie ziekenhuis algemeen