EMG-onderzoek

Het EMG (ElektroMyoGram) onderzoek is een middel om de zenuwfunctie en spierfunctie te bekijken. Bij het onderzoek van de zenuwfunctie wordt de zenuw elektrisch geprikkeld en daarmee de snelheid gemeten waarmee de prikkel zich via de zenuw verplaatst. Bij het onderzoek van de spierfunctie worden elektrische spanningsverschillen geregistreerd. De resultaten hiervan worden door het EMG-apparaat vastgelegd.

Het onderzoek is ongevaarlijk en wordt wat betreft de pijnbelasting zeer verschillend ervaren.

Het EMG-onderzoek wordt verricht door de neuroloog in samenwerking met een laborante. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank.

Neurologie / Neurochirurgie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan wordt u door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een afspraak. Bent u na drie dagen nog niet gebeld? Neem dan contact met ons op.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt bellen met de polikliniek.

Neurologie / Neurochirurgie

Afdeling A 03, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7032
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur