Fototherapie bij baby's

Fototherapie bij pasgeboren kinderen is nodig als ze erg geel worden. Het is een voorzorgsmaatregel om een te hoog bilirubinegehalte te voorkomen.

Als besloten is dat uw kind fototherapie krijgt, is een tijdelijke opname op de couveusekamer noodzakelijk. Onder invloed van veel licht wordt bilirubine afgebroken en neemt de geelzucht af. De baby ligt bloot onder de lamp, afwisselend op de buik en rug. Zo kan het grootste deel van het lichaam met licht in aanraking komen. Bij buikligging ligt de baby ook aan de bewaking. Ter bescherming van de ogen krijgt uw kind een brilletje op. De gebruikte lampen zijn blauwe en witte TL-buizen. Dit is geen ultraviolet licht.

Hoe lang een kind fototherapie krijgt, hangt af van het verloop van de geelzucht. Meestal gaat het om drie tot vijf dagen. De afgebroken bilirubine verlaat het lichaam bijvoorbeeld via de urine of de ontlasting.