Gardasil vaccinatie

Als er bij een uitstrijkjecolposcopieconisatie of lisexcisie van de baarmoederhals een HPV-infectie is geconstateerd, kan een vrouw er voor kiezen zich te laten vaccineren met Gardasil®.

Waarom vaccinatie met Gardasil®?
Er zijn meer dan honderd verschillende typen HPV bekend. De kans bestaat dat de patiënt - naast de typen die al geconstateerd zijn - ook andere typen HPV krijgt. Het is daarom verstandig te laten vaccineren.

Waartegen beschermt Gardasil®?
Gardasil® is effectief als beschermer tegen de HPV-soorten 6, 11, 16 en 18. Deze HPV-soorten veroorzaken genitale wratten (6,11) en voorstadia van baarmoederhalskanker (16,18). Het vaccin beschermt hier dus tegen.
Daarnaast is Gardasil® ook effectief om te voorkomen dat - na doeltreffende behandeling van voorstadia van baarmoederhalskanker en/of genitale wratten - dit nogmaals krijgt (recidiefpreventie).

Gynaecologie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan wordt u door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een afspraak. Wanneer u na drie dagen nog geen reactie heeft gekregen, kunt u zelf contact opnemen met de polikliniek.

Avondspreekuur
Op de Polikliniek Gynaecologie / Verloskunde kunt u naast de doordeweekse dagen, ook op het avondspreekuur terecht. Dit is op dinsdagavond tot 20.00 uur. Het laboratorium is dan ook geopend.

Gezondheidscentrum Waterlinie (Uithoorn)
De gynaecologen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. U kunt in Uithoorn terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Als uw voorkeur uitgaat naar een afspraak in Uithoorn, dan kunt u dit kenbaar maken bij het maken van de afspraak.

Verhinderd?
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt bellen met de polikliniek of een e-mail sturen.

Gynaecologie

Afdeling A 01, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7019
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
E-mail: gyna2@zha.nl