Histamineprovocatietest (longfunctie)

Het histamineprovocatieonderzoek is een onderzoek om verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van histamine, een lichaamseigen stof. Met deze stof kan de gevoeligheid van de luchtwegen gemeten worden.

Tijdens dit onderzoek krijgt u oplopende concentraties histamine via verneveling binnen. Door middel van een blaastest (spirometrie) wordt de luchtwegdoorgankelijkheid gemeten.

De test wordt gedaan op de afdeling Longfunctie.

Longfunctie afdeling

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Longziekten.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Longfunctie afdeling

Telefoonnummer: (020) 755 7031
Locatie: Afdeling B 25, blauwe route