Hormoontest GNRH

De hormoontest GNRH is een onderzoek naar vroegtijdige puberteit. Het is een bloedonderzoek waarbij er ieder half uur bloed afgenomen wordt. Na de eerste bloedafname wordt er een testvloeistof toegediend. Het onderzoek duurt ongeveer twee uur.