HysteroSalpingoGrafie (HSG)

Een HysteroSalpingoGrafie (HSG) heet ook wel een baarmoederfoto. Met een HSG brengen we de baarmoederholte en de eileiders in beeld. De gynaecoloog doet dit onderzoek op de afdeling Radiologie.

Bij dit onderzoek kan op de röntgenfoto's worden vastgesteld of:

  • er afwijkingen in de baarmoederholte zijn;
  • de eileiders daadwerkelijk open zijn.

De HysteroSalpingoGrafie (HSG) is soms een onderdeel van het oriënterend fertiliteitsonderzoek.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Het is van belang dat u niet zwanger bent. Het onderzoek wordt gepland in de eerste 10 dagen van de cyclus. Het is ook van belang dat uw blaas leeg is.

Onderzoek
U ligt op een röntgentafel in een ‘gynaecologische houding’. De baarmoedermond wordt gedesinfecteerd met een niet prikkende jodium.

Vervolgens plaatst de gynaecoloog een katheter (slangetje) in de baarmoedermond. Via deze katheter wordt onder lichte druk een contrastvloeistof ingespoten, waardoor de baarmoeder en de eileiders zichtbaar worden op de röntgenfoto’s.

Als de foto’s klaar zijn wordt de katheter verwijderd en krijgt u een handdoek, washandje en maandverband mee naar het toilet. Soms wordt na een half uur nog een zogenaamde restfoto gemaakt.

Duur
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Uitslag
De gynaecoloog bespreekt de uitslag met u.

Gynaecologie en fertiliteit

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Avondspreekuur
Op de Polikliniek gynaecologie / fertiliteit kunt u naast de doordeweekse dagen, ook op het avondspreekuur terecht. Dit is op dinsdagavond tot 20.00 uur. Het laboratorium is dan ook geopend.

Gezondheidscentrum Waterlinie (Uithoorn)
De gynaecologen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. U kunt in Uithoorn terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Als uw voorkeur uitgaat naar een afspraak in Uithoorn, dan kunt u dit kenbaar maken bij het maken van de afspraak.

Gynaecologie en fertiliteit

Afdeling A 01, rode route

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Uw afspraak wijzigen
Vragen aan het behandelteam
Uitslagen bekijken
Herhaalrecepten aanvragen
Uw dossier downloaden
U gesprek voorbereiden
Brieven inzien

Telefonisch contact

020 755 7019, optie 1 voor afspraken maken/wijzigen/annuleren, bereikbaar van 8.00 -16.30 uur op werkdagen

020 755 7019, optie 3 voor medische vragen, bereikbaar van 8.30 -16.30 uur op werkdagen

020 755 7000, receptie ziekenhuis algemeen