HysteroSalpingoGrafie (HSG)

Een HysteroSalpingoGrafie (HSG) heet ook wel een baarmoederfoto. Met een HSG brengen we de baarmoederholte en de eileiders in beeld. De gynaecoloog doet dit onderzoek op de afdeling Radiologie.

Bij dit onderzoek kan op de röntgenfoto's worden vastgesteld of:

  • er afwijkingen in de baarmoederholte zijn;
  • de eileiders daadwerkelijk open zijn.

De HysteroSalpingoGrafie (HSG) is soms een onderdeel van het oriënterend fertiliteitsonderzoek.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Het is van belang dat u niet zwanger bent. Het onderzoek wordt gepland in de eerste 10 dagen van de cyclus. Het is ook van belang dat uw blaas leeg is.

Onderzoek
U ligt op een röntgentafel in een ‘gynaecologische houding’. De baarmoedermond wordt gedesinfecteerd met een niet prikkende jodium.

Vervolgens plaatst de gynaecoloog een katheter (slangetje) in de baarmoedermond. Via deze katheter wordt onder lichte druk een contrastvloeistof ingespoten, waardoor de baarmoeder en de eileiders zichtbaar worden op de röntgenfoto’s.

Als de foto’s klaar zijn wordt de katheter verwijderd en krijgt u een handdoek, washandje en maandverband mee naar het toilet. Soms wordt na een half uur nog een zogenaamde restfoto gemaakt.

Duur
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Uitslag
De gynaecoloog bespreekt de uitslag met u.

Gynaecologie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan wordt u door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een afspraak.

Wanneer u na drie dagen nog geen reactie heeft gekregen, kunt u zelf contact opnemen met de polikliniek.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt bellen met de polikliniek of een e-mail sturen.

Gynaecologie

Afdeling A 01, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7019
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
E-mail: gyna2@zha.nl