Ileostoma

Een ileostoma is een kunstmatige uitgang op de dunne darm. Deze is aangelegd omdat de dikke darm is verwijderd of (tijdelijk) niet wordt gebruikt . In de dikke darm vindt gewoonlijk indikking van de ontlasting plaats en worden zout en vocht weer in het lichaam opgenomen. Door het ontbreken van de dikke darm is ontlasting, die via een ileostoma het lichaam verlaat, over het algemeen dun tot brijachtig.

In Ziekenhuis Amstelland is er een Stoma polikliniek voor gespecialiseerde begeleiding van stomapatiënten.

Stomazorg

Maak uw afspraak telefonisch bij de Polikliniek Chirurgie via 020 7557014 of stuur een e-mail naar [email protected]
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven?

Stomazorg

Telefoonnummer: (020) 755 7014
Bereikbaar: ma t/m vrij 9.00-16.00 uur
Buiten kantoortijden: Spoedpost Amstelland
E-mail: [email protected]
Locatie: Behandelcentrum C36, Kamer 1