Informatiemateriaal voor Inforium

 • Zorg voor moeder en kind
 • Partnerverblijf verloskunde
 • Partner's stay Maternity ward
 • Richtlijnen na epidurale pijnbestrijding
 • Guidelines after epidural anesthesia
 • Huid op huid
 • Skin to skin contact
 • Fototherapie
 • Phototherapy
 • Aangifte geboorte kind
 • Registration of your child
 • Inleiden van de bevalling
 • Inleiden met een ballonkatheter
 • Induction labour using a balloon catheter
 • Induced labour
 • Expressing breast milk
 • Post-caesarean guidelines
 • Informatie voor zwangeren
 • Informatie over opname in Ziekenhuis Amstalland
Verloskunde

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Avondspreekuur
Op de Polikliniek gynaecologie / fertiliteit / verloskunde kunt u naast de doordeweekse dagen, ook op het avondspreekuur terecht. Dit is op dinsdagavond tot 20.00 uur.

Gezondheidscentrum Waterlinie (Uithoorn)
De gynaecologen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. U kunt in Uithoorn terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Als uw voorkeur uitgaat naar een afspraak in Uithoorn, dan kunt u dit kenbaar maken bij het maken van de afspraak.

Verloskunde

Afdeling A 01, rode route

Bereikbaarheid:
020 755 7019 optie 3 ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
020 755 6648 na 16.30 uur
020 755 7000 receptie ziekenhuis algemeen