Kangoeroemethode

De kangoeroemethode komt uit Colombia. Het is een manier om uw kind heel dichtbij u te hebben, tegen uw blote buik aan.

Bij het kangoeroeën wordt het kindje uit de couveuse gehaald en bloot, met een luier om op uw borst gelegd. Van buiten wordt het dan toegedekt met een molton deken of iets dergelijks. Het kindje kan het beste met het hoofdje omhoog tegen uw borst liggen en van onderen wat gesteund worden. Gaat u daarbij in een lekkere stoel zitten en leunt u wat achterover.

Kangoeroeën kan zowel door moeders als door vaders worden gedaan. In het begin zal uw kindje bij het kangoeroeën meestal heel wakker rond liggen kijken en frummelen met de handjes aan uw borst of borstharen. Het lijkt alsof het de omgeving wat verkent en met u wil communiceren. Na een tijdje kan het kindje in een diepe slaap vallen, waarbij het zich volledig ontspant.

Verloskunde

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Avondspreekuur
Op de Polikliniek gynaecologie / fertiliteit / verloskunde kunt u naast de doordeweekse dagen, ook op het avondspreekuur terecht. Dit is op dinsdagavond tot 20.00 uur.

Gezondheidscentrum Waterlinie (Uithoorn)
De gynaecologen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. U kunt in Uithoorn terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Als uw voorkeur uitgaat naar een afspraak in Uithoorn, dan kunt u dit kenbaar maken bij het maken van de afspraak.

Verloskunde

Afdeling A 01, rode route

Bereikbaarheid:
020 755 7019 optie 3 ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
020 755 6648 na 16.30 uur
020 755 7000 receptie ziekenhuis algemeen