Lachgas

De vraag naar pijnstilling tijdens de bevalling neemt steeds meer toe. Wij vinden het belangrijk dat de wens van de zwangere vrouw hierin centraal staat en dat zij zich gehoord voelt. Daarom bieden wij, indien nodig, verschillende mogelijkheden van pijnstilling aan. Naast de ruggenprik en Remifentanyl beschikt Ziekenhuis Amstelland ook over lachgas als pijnbestrijdingsmethode.

Lachgas (Relivopan®) is een mengsel van (di)stikstof(oxide)(N2O) enzuurstof (O2). U geeft uwzelf tijdens een wee lachgas via een mondneusmasker. U doet een kapje over je neus en mond, hangt een kinmasker om en ademt het gas in. Na de wee haal je het kapje weer weg en dan stopt de toediening vanzelf. De verloskundige houdt in de gaten of u het lachgas goed gebruikt.

Lachgas mag alleen gebruikt worden in een omgeving met adequate toedienings- en afzuigingsmogelijkheden. In Ziekenhuis Amstelland is dit voor alle 6 verloskamers het geval.

Voordelen van lachgas

 • Lachgas werkt snel, al na één minuut.
 • Lachgas helpt u goed te ontspannen en zorgt dat u de pijn beter kunt verdragen.
 • Met lachgas hoeft uw conditie en die van uw baby niet extra te worden gecontroleerd.
 • U maakt de bevalling bewust mee.
 • Bevallen in een bevalbad met lachgas is mogelijk, indien er geen medische beperkingen zijn. 
 • Nadat u gestopt bent met lachgas inhaleren, is het weer snel uit je lichaam verdwenen.
 • Lachgas heeft geen bijwerkingen voor de baby.

Nadelen van lachgas

 • Van lachgas kunt u misselijk, duizelig of slaperig voelen. Deze bijwerkingen gaan snel weg wanneer je het kapje loslaat.
 • U kunt niet rondlopen, door de apparatuur.
 • Tijdens het persen kunt u geen lachgas gebruiken.
 • Lachgas heeft een matige pijnstillende werking.
 • Lachgas is alleen bruikbaar in de actieve fase van de bevalling.

Meer weten? We geven u graag het juiste advies over de verschillende vormen van pijnbestrijding. 

Verloskunde

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Avondspreekuur
Op de Polikliniek gynaecologie / fertiliteit / verloskunde kunt u naast de doordeweekse dagen, ook op het avondspreekuur terecht. Dit is op dinsdagavond tot 20.00 uur.

Gezondheidscentrum Waterlinie (Uithoorn)
De gynaecologen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. U kunt in Uithoorn terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Als uw voorkeur uitgaat naar een afspraak in Uithoorn, dan kunt u dit kenbaar maken bij het maken van de afspraak.

Verloskunde

Afdeling A 01, rode route

Bereikbaarheid:
020 755 7019 optie 3 ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
020 755 6648 na 16.30 uur
020 755 7000 receptie ziekenhuis algemeen