Laparoscopische operatie

Tijdens de laparoscopische operatie worden er enkele kleine sneetjes van ongeveer 1 cm in uw buik gemaakt. Door een sneetje vlak onder uw navel wordt allereerst, via een dunne holle naald, uw buik gevuld met onschadelijk koolzuurgas. Zo ontstaat ruimte in de buik om de verschillende organen te zien. Vervolgens wordt door hetzelfde sneetje een dunne kijkbuis (scoop) ingebracht waarmee in uw buik kan worden gekeken. Via de andere sneetjes worden instrumenten in uw buik gebracht waarmee geopereerd kan worden.

Enige tijd voor de geplande operatiedatum wordt u opgeroepen voor het ‘preoperatief spreekuur’. In principe wordt u één dag voor de operatie opgenomen op de afdeling Gynaecologie. U blijft enkele dagen in het ziekenhuis. Thuis moet u het de eerste twee tot drie weken rustig aan doen.

Gynaecologie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan wordt u door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een afspraak.

Wanneer u na drie dagen nog geen reactie heeft gekregen, kunt u zelf contact opnemen met de polikliniek.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt bellen met de polikliniek of een e-mail sturen.

Gynaecologie

Afdeling A 01, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7019
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
E-mail: gyna2@zha.nl