Lastmeter

De Lastmeter wordt gebruikt bij de behandeling van (borst)kanker en bestaat uit een reeks vragen die u met een JA of een NEE kunt aankruisen. De vragen gaan over vijf onderwerpen:

  • problemen op praktisch gebied;
  • problemen op sociaal gebied (gezin);
  • problemen op emotioneel gebied;
  • problemen op religieus/spiritueel gebied;
  • problemen op lichamelijk gebied.

Verder ziet u op de vragenlijst een thermometer. Het is de bedoeling dat u een cijfer geeft dat het best samenvat hoeveel last de afgelopen week (inclusief vandaag) heeft gehad op praktisch, sociaal, lichamelijk en emotioneel gebied. Een 0 geeft aan dat u helemaal geen klachten ervaart en het prima met u gaat. Een 10 geeft aan dat het helemaal niet goed gaat en dat u extreem veel last ervaart. Alle cijfers ertussenin geven in meer of mindere mate aan hoeveel “last” u ervaart op dat moment.

Waarom invullen?
De diagnose (borst)kanker en de daaropvolgende behandeling kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor u en uw naasten. De meeste patiënten blijken goed in staat om dit te verwerken. Toch ervaart een aanzienlijk deel van alle patiënten (25-40%) veel last op lichamelijk, mentaal, sociaal of spiritueel gebied. Voor deze mensen kan doorverwijzing naar een zorgverlener die daarvoor is opgeleid helpen.

Borstkanker-zorg

U wordt doorverwezen door uw huisarts via Zorgdomein. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt daarvoor gebruik maken van het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Borstkanker-zorg

Centrum voor borstkankerzorg

Centrum voor borstkankerzorg: polikliniek assistentes ; 020-7557011
e-mailadres; info@borstkanker-zorg.nl

Ziekenhuis Amstelland: mammacareverpleegkundige: 020 - 755 6023. Bij afwezigheid kunt u een boodschap op het antwoordapparaat inspreken.

VUmc; 020 - 444 3391. U kunt uw bericht inspreken, wij bellen u dan zo snel mogelijk terug.