Liesbreuk behandeling bij kinderen

Ook bij kinderen worden frequent liesbreuken gezien en dan vaker bij jongens dan bij meisjes. In het liesbreukcentrum in Ziekenhuis Amstelland worden alleen kinderen ouder dan 1 jaar behandeld.

De kinderen worden eerst door de chirurg op de Polikliniek Chirurgie gezien. Als aan de hand van een gesprek en een lichamelijk onderzoek de diagnose is gesteld, wordt het kind meestal aansluitend door een kinderarts gezien. Tijdens het bezoek aan de chirurg krijgt u een folder 'liesbreukchirurgie bij kinderen' uitgereikt.

Daarna wordt het kind met de ouders naar de afdeling opname verwezen en wordt er een bloedafname verricht.

De operatie zal altijd in algehele narcose worden verricht. Voor deze ingreep geldt dat deze in dagbehandeling kan plaatsvinden. Bij kinderen wordt de liesbreuk anatomisch hersteld. Dit betekent dat alleen de zwelling door de chirurg wordt weggehaald.

Na de ingreep zal de chirurg het kind vóór ontslag nog bezoeken. Eventuele vragen van de ouders kunnen worden beantwoord en er worden adviezen meegegeven.

Het herstel van kinderen na de operatie verloopt doorgaans snel. Het is wel raadzaam om uw kind enkele dagen van school thuis te houden en hem/haar twee weken niet deel te laten nemen aan sportieve activiteiten.

Zes weken na de operatie zal het kind nog éénmaal worden gezien en zal er een wondcontrole plaatsvinden op de Polikliniek Chirurgie.

 

Chirurgie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Wij houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn. U kunt er terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Kijk voor meer informatie op de pagina Gezondheidscentrum Waterlinie. U kunt uw voorkeur aangeven bij het maken van de afspraak.

Chirurgie

Afdeling A 04, rode route
E-mail: chirpo@zha.nl

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Uw afspraak wijzigen
Vragen aan het behandelteam
Uitslagen bekijken
Herhaalrecepten aanvragen
Uw dossier downloaden
U gesprek voorbereiden
Brieven inzien