Lokaal infiltraat perifere zenuw

Bij een lokaal infiltraat wordt een perifere zenuw behandeld met een medicijn. Dit betekent dat er met een naald vlak bij de zenuw die de pijn veroorzaakt medicatie wordt ingespoten. Doel hiervan is de pijn gedurende enige tijd te verminderen (als het ware te ‘blokkeren’). De duur van de pijnvermindering verschilt per patiënt. Na een lokaal infiltraat kunnen de bestaande pijnklachten eerst verergeren. Dit is van tijdelijke aard. Het effect van het lokaal infiltraat kan meestal pas na zes weken worden beoordeeld. De behandeling kan herhaald worden als de pijn weer terugkomt. Soms wordt tijdens de behandeling een echoapparaat gebruikt om de onderhuidse structuren in beeld te brengen. Als niet duidelijk is welke zenuw uw klachten veroorzaakt, wordt de behandeling voorafgegaan door een proefbehandeling. In plaats van medicatie wordt dan een plaatselijk, kortdurend verdovingsmiddel ingespoten. Na de proefbehandeling wordt een nieuwe afspraak gemaakt voor de definitieve behandeling.

Pijngeneeskunde

Voor het maken van een afspraak heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of een andere specialist.

Maak uw afspraak telefonisch bij de Polikliniek Pijngeneeskunde. Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Pijngeneeskunde

Telefoonnummer: (020) 755 7010
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
Locatie: A 07

Pijnverpleegkundigen
Telefoonnummer: (020) 7556349
U kunt op dit nummer ook een boodschap achterlaten dan belt de pijnverpleegkundige u terug.