Mammografie

Een mammografie is een röntgenonderzoek van de borst(en). Meestal betreft dit vrouwelijke patiënten, maar ook bij mannen wordt dit gedaan. Door specifiek voor dit onderzoek geschikte apparatuur kan met grote nauwkeurigheid de borst op afwijkingen worden onderzocht.

Het meest vervelend aan dit onderzoek is de grote druk die moet worden uitgeoefend op de borst. Dit natuurlijk naast de spanning die met name dit soort onderzoek met zich meebrengt.

De röntgenopname is vrijwel altijd noodzakelijk om weefselverdichtingen en microkalk vast te stellen. Uitzondering hierop kan de dichtheid van het borstklierweefsel zijn, zoals bij (zeer) jonge vrouwen vaak het geval is. Dan zou een echografie overwogen kunnen worden.

Als op de röntgenfoto iets gezien wordt, of als er iets in de borst wordt gevoeld dan wordt aansluitend  een echografie gemaakt om nader te bepalen wat de aard van de afwijking is. Als daaruit niet een duidelijke conclusie kan worden getrokken, kan een weefselpunctie noodzakelijk blijken.

De uitslag wordt gegeven door uw chirurg/physician assistant, die (indien noodzakelijk) ook het vervolgtraject met u kan bespreken.

Radiologie (onderzoeksafdeling)

Telefoonnummer: (020) 755 7078
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-16.45 uur
Voor het maken van röntgenonderzoek of een echo, heeft u altijd een verwijzing van een arts nodig. 

Wijzigen /annuleren
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt dit doen via het wijzigingenformulier of bellen op bovenstaand nummer.
Wijzigingen of annuleringen binnen 24 uur van tevoren kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven. Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd, kunnen in rekening worden gebracht.

Radiologie (onderzoeksafdeling)

Afdeling C 32, gele route
Telefoonnummer: (020) 755 7078
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-16.45 uur