Miskraam opwekken met medicijnen bij een niet-intacte zwangerschap

Wanneer behandeling met medicijnen?
Een miskraam bij een niet-vitale zwangerschap is thuis tot 49 dagen (zeven weken) vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie zeer goed op te wekken met medicijnen en praktisch altijd succesvol. Tussen zeven weken en negen weken na de menstruatie is er meer kans op overmatig bloedverlies en pijn. Na negen weken vindt de behandeling meestal in het ziekenhuis plaats.

Welke medicijnen krijg ik?
Cytotec®: geeft samentrekkingen van de baarmoeder. Door deze samentrekkingen wordt het zwangerschapsweefsel uitgedreven. Dit  middel wordt via de vagina ingebracht, omdat het dan beter werkt en minder bijwerkingen geeft.

Wat zijn de voordelen van medicijnen?
Er is geen operatie nodig en u kunt thuis de behandeling ondergaan.

Bekijk ook de informatiefilm 'Niet vitale zwangerschap en miskraam'.

Gynaecologie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan wordt u door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een afspraak. Wanneer u na drie dagen nog geen reactie heeft gekregen, kunt u zelf contact opnemen met de polikliniek.

Avondspreekuur
Op de Polikliniek Gynaecologie / Verloskunde kunt u naast de doordeweekse dagen, ook op het avondspreekuur terecht. Dit is op dinsdagavond tot 20.00 uur. Het laboratorium is dan ook geopend.

Gezondheidscentrum Waterlinie (Uithoorn)
De gynaecologen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. U kunt in Uithoorn terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Als uw voorkeur uitgaat naar een afspraak in Uithoorn, dan kunt u dit kenbaar maken bij het maken van de afspraak.

Verhinderd?
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt bellen met de polikliniek of een e-mail sturen.

Gynaecologie

Afdeling A 01, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7019
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
E-mail: gyna2@zha.nl

Verloskunde

Telefoon: (020) 755 6648
Bedoeld voor eerste contactpersoon van de patiënt voor informatie over situatie en behandeling. Hij/zij kan familie en vrienden verder op de hoogte houden. 
Locatie: L3, 1e etage