Morfine

Morfine: fabels en feiten
Over morfine bestaan tal van fabels die we voor u proberen te ontzenuwen. Zie voor meer feiten en fabels de folder.

Fabel: Morfine als pijnstiller zou verslavend zijn.

Feiten: Verslaving is onder te verdelen in geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid. De geestelijke afhankelijkheid is de drang om een snelle ‘kick’ te krijgen. De morfinetabletten die uw arts u voorschrijft, geven heel geleidelijk morfine af. U kunt dus nooit een snelle ‘kick’ krijgen. Bovendien gaat pijn verslaving tegen. Als u morfinetabletten als pijnstiller gebruikt, is de kans op geestelijke afhankelijkheid dus zeer gering.

Zoals bij bijna ieder geneesmiddel dat langdurig wordt gebruikt, went het lichaam na verloop van tijd aan morfine. Op zich kan dat geen kwaad. Alleen als het gebruik van morfine plotseling wordt gestaakt, kan dat zogenaamde onttrekkingsverschijnselen tot gevolg hebben. Dit kan worden voorkomen door de dosering geleidelijk te verlagen.

Fabel: Morfine zou ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Feiten: Bij de behandeling van pijn met morfinetabletten spelen ademhalingsmoeilijkheden geen enkele rol. Alleen te hoog gedoseerde morfine-injecties in de aderen kunnen negatief werken op de ademhaling.

Fabel: Morfine zou sufheid in de hand werken.

Feiten: Sufheid is een bijverschijnsel dat kan optreden tijdens de eerste dagen van de behandeling met morfine. Vaak wordt echter de innerlijke rust, die optreedt als men geen last meer heeft van pijn, verward met sufheid en slaperigheid. Omdat pijn geen spelbreker meer is, kunt u beter slapen en na enkele dagen weer op krachten zijn om deel te nemen aan het sociale leven.

De functie van pijn
In het algemeen is pijn een belangrijk signaal. Het waarschuwt ons dat iets niet in orde is in ons lichaam. Meestal verdwijnt de pijn als de oorzaak ervan is weggenomen. Maar soms kan de oorzaak niet worden weggenomen (zoals bijvoorbeeld bij goedaardige aandoeningen als reuma en bij bepaalde kwaadaardige aandoeningen) en heeft de waarschuwende functie van pijn geen zin meer. Goede pijnbestrijding is dan hard nodig. Langdurige ernstige pijn is goed te bestrijden met medicijnen. Morfine neemt een belangrijke plaats in als pijnstiller. Het is niet alleen een krachtig middel, maar er is ook heel veel ervaring mee opgedaan. Er zijn al miljoenen patiënten mee behandeld. Toch bestaat er nog veel onduidelijkheid over morfine.