MRI scan van de borsten

MRI is een onderzoeksmethode, waarmee er dwars- en of lengte doorsnedes (3D beelden) gemaakt worden van het borstweefsel.  Het is een onderzoek zonder röntgenstralen. De beelden worden gemaakt met behulp van magneetvelden. Via een infuus wordt contrast vloeistof toegediend.

Tijdens de scan ligt u in een soort tunnel en hoort u een hard, kloppend geluid. Hiervoor krijgt u oordopjes in. Voor het maken van een MRI scan van uw borsten ligt u op uw buik op een tafel die vervolgens langzaam de scanner in gaat. De tunnel is van binnen verlicht en aan beide kanten open. Het te scannen gebied, in dit geval uw borsten komen in het midden van de tunnel.  Vervolgens worden er meerder opnames van uw borstweefsel gemaakt. Tijdens het onderzoek houdt een laborant, die in een ander ruimte zit, contact met u via de intercom.

U krijgt een rubberen balletje in de hand, waarmee u de laborant kunt waarschuwen als u deze wilt spreken. Voor zover bekend is een MRI onderzoek onschadelijk. Het hele onderzoek duurt gemiddeld 35 minuten.

Een reden voor een MRI onderzoek kan zijn:

  • screening bij hoogrisico patiënten (genmutatiedraagsters);
  • onvoldoende duidelijkheid na mammogram en echo;
  • responsmeting bij neo-adjuvante chemotherapie;
  • bepaling van de precieze tumorgrootte voorafgaand aan een operatie.

De MRI-methode van borstonderzoek behoort niet tot de standaarddiagnostiek naar borstkanker.

Dit onderzoek kan op beide lokaties plaatsvinden. Het kan echter zijn dat u van Ziekenhuis Amstelland naar locatie VUmc wordt verwezen.

Radiologie (onderzoeksafdeling)

Telefoonnummer: (020) 755 7078
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-16.45 uur
Voor het maken van röntgenonderzoek of een echo, heeft u altijd een verwijzing van een arts nodig. 

Wijzigen /annuleren
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt dit doen via het wijzigingenformulier of bellen op bovenstaand nummer.
Wijzigingen of annuleringen binnen 24 uur van tevoren kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven. Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd, kunnen in rekening worden gebracht.

Radiologie (onderzoeksafdeling)

Afdeling C 32, gele route
Telefoonnummer: (020) 755 7078
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-16.45 uur