Nefrostomie

Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Met behulp van echografie en doorlichting brengt de radioloog een drain (slangetje) in de nier, zodat de urine weer afgevoerd kan worden.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen specifieke voorbereiding nodig.

Het onderzoek
U wordt verzocht om op uw buik op een röntgentafel te gaan liggen. De kant waar het om gaat wordt iets opgehoogd en ondersteund met een kussen. Met behulp van echografie (geluidsgolven) wordt nauwkeurig de plaats bepaald waar de drain ingebracht moet worden.

Daarna wordt onder plaatselijke verdoving de drain ingebracht. De ligging van de drain wordt gecontroleerd onder doorlichting (röntgenstralen) met behulp van een contrastmiddel. Ligt de drain goed dan wordt deze zorgvuldig vastgeplakt of gehecht. Aan de drain wordt een zakje bevestigd, zodat de urine kan aflopen. Op de verpleegafdeling wordt dit zakje op de juiste manier aan het bed gehangen.

Gaat u met de drain naar huis dan krijgt u uitleg over de verzorging en verbandmateriaal mee via de Polikliniek Urologie.

Duur
Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.

Belangrijk
Mocht u zwanger zijn, of denken dit te kunnen zijn, meldt u dit dan voor het onderzoek bij de laborant.

Heeft u eerder een onderzoek gehad, waarbij een röntgencontrastmiddel werd ingespoten in het bloed en u heeft daar een allergische reactie op gehad, meldt u dit dan voor het onderzoek aan uw behandelend arts, de verpleegkundige of de radiologisch laborant.

Radiologie (onderzoeksafdeling)

Telefoonnummer: (020) 755 7078
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-16.45 uur
Voor het maken van röntgenonderzoek of een echo, heeft u altijd een verwijzing van een arts nodig. 

Wijzigen /annuleren
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt dit doen via het wijzigingenformulier of bellen op bovenstaand nummer.
Wijzigingen of annuleringen binnen 24 uur van tevoren kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven. Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd, kunnen in rekening worden gebracht.

Radiologie (onderzoeksafdeling)

Afdeling C 32, gele route
Telefoonnummer: (020) 755 7078
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-16.45 uur