Nieronderzoek

Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Het doel is het zichtbaar maken van de nieren, urineleiders en blaas met behulp van contrastvloeistof.  (IVP: IntraVeneus Pyelogram).

Voorbereiding
U krijgt een licht ontbijt of lunch.

Onderzoek
Er wordt eerst een overzichtsfoto van de buik gemaakt. Daarna krijgt u een injectie met een contrastmiddel in uw arm, dit kan even een warm gevoel geven. Dit contrastmiddel zorgt ervoor dat de nieren zichtbaar worden op de röntgenfoto’s. De laborant maakt om de paar minuten een foto. Na ongeveer 20 minuten gaat u naar het toilet om het contrastmiddel uit te plassen. Daarna wordt nog een foto van de blaas gemaakt.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Belangrijk
Mocht u zwanger zijn, of denken zwanger te kunnen zijn, meldt u dit dan voor het onderzoek bij de laborant.

Heeft u eerder een onderzoek gehad, waarbij een röntgencontrastmiddel werd ingespoten in het bloed en u heeft daar een allergische reactie op gehad, meldt u dit dan voor het onderzoek aan uw behandelend arts, de verpleegkundige of de radiologisch laborant.

De uitslag
De behandelend arts die het onderzoek heeft aangevraagd, informeert u over de uitslag.

Radiologie (onderzoeksafdeling)

Telefoonnummer: (020) 755 7078
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-16.45 uur
Voor het maken van röntgenonderzoek of een echo, heeft u altijd een verwijzing van een arts nodig. 

Wijzigen /annuleren
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt dit doen via het wijzigingenformulier of bellen op bovenstaand nummer.
Wijzigingen of annuleringen binnen 24 uur van tevoren kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven. Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd, kunnen in rekening worden gebracht.

Radiologie (onderzoeksafdeling)

Afdeling C 32, gele route
Telefoonnummer: (020) 755 7078
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-16.45 uur