Niersteenvergruizing (lithotrypsie)

Een steen in nier of urineleider wordt met een niersteenvergruizer verwijderd. Een niersteenvergruizer is een apparaat waarbij middels schokgolven energie wordt opgewekt, die in uw lichaam worden voortgeleid en geconcentreerd in één punt, de steen.

Tijdens de behandeling ligt u op een behandeltafel, waarbij een kussen tegen de rug drukt. Via dit kussen worden de schokgolven over een breed oppervlak in uw lichaam geleid om ter plaatse van de steen samen te komen. Op deze wijze wordt de schokgolfenergie geconcentreerd ter plaatse van de steen. Hierdoor wordt deze vergruisd tot zeer kleine fragmenten, die vervolgens via de natuurlijke weg kunnen worden uitgeplast. Opname in het ziekenhuis is meestal niet nodig (poliklinische behandeling), narcose of andere verdoving evenmin.

Een alternatief voor een niersteenvergruizing om een steen te verwijderen, is ureteroscopie.

Urologie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA.
Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

Urologie

E-mail: [email protected]
Afdeling A 10, rode route

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Uw afspraak wijzigen
Vragen aan het behandelteam
Uitslagen bekijken
Herhaalrecepten aanvragen
Uw dossier downloaden
U gesprek voorbereiden
Brieven inzien