Nierverwijdering (nefrectomie)

Als de nier in zijn geheel verwijderd wordt, heet dit een 'nefrectomie’. In sommige gevallen behoeft niet de gehele nier te worden verwijderd, maar kan worden volstaan worden met een deel ervan. Er zijn verschillende oorzaken waardoor de nier geheel of ten dele verwijderd moet worden, zoals:

  • een gezwel in de nier (nierkanker);
  • een niet goed functionerende nier;
  • een ernstige nierinfectie.

De nieren zijn boonvormige organen die zich in de rug, links en rechts naast de wervelkolom, net onder de ribbenboog bevinden. Nieren produceren urine, bestaande uit water en opgeloste afvalstoffen die op deze wijze via de plas uit het lichaam worden verwijderd. Eén goed functionerende nier is voor een mens ruim voldoende. Het verlies van een nier is dan ook doorgaans geen probleem en u hoeft na de operatie en de herstelperiode uw levenswijze of eetgewoonten niet aan te passen.

Urologie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA.
Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

Urologie

E-mail: [email protected]
Afdeling A 10, rode route

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Uw afspraak wijzigen
Vragen aan het behandelteam
Uitslagen bekijken
Herhaalrecepten aanvragen
Uw dossier downloaden
U gesprek voorbereiden
Brieven inzien