Nitraten (tabletten / spray onder de tong)

U heeft van de cardioloog de zogenaamd ‘tabletjes/spray onder de tong’ of ‘nitraten’ ontvangen. Er bestaan verschillende preparaten: Isordil® 5 mg, isosorbidedinitraat 5 mg, Cedocard® 5 mg nitrobaat, Prodicar® spray, Nitrolingual® spray.

Al deze middelen hebben dezelfde werking. Ze verwijden de kransslagaders en zorgen daarmee voor meer bloedtoevoer naar het hart, waardoor dit makkelijker kan pompen. Tevens verlagen ze de bloeddruk. Vanwege dit laatste is het verstandig om de eerste keer dat u de tablet of spray gebruikt, dit zittend of liggend te doen. Als dit dan goed gaat hoeft u zich over de verlaging van de bloeddruk geen zorgen te maken.

Een mogelijke bijwerking is hoofdpijn en een rood gelaat.Omdat de tabletten/sprays kort werken (maximaal 30 minuten) verdwijnt dit weer snel.

Cardiologie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan wordt u door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een afspraak.

Wanneer u na drie dagen nog geen reactie heeft gekregen, kunt u zelf contact opnemen met de polikliniek.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt bellen met de polikliniek of een e-mail sturen.

Gezondheidscentrum Waterlinie
De cardiologen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Kijk voor meer informatie op de pagina Gezondheidscentrum Waterlinie.

Bij het maken van de afspraak kunt u aangeven dat u naar de vestiging in Uithoorn wilt. U wordt dan daar ingepland.

Hartrevalidatie
Uw cardioloog bepaalt of u in aanmerking komt voor de Hartrevalidatie. Hij/zij zal de coördinator Hartrevalidatie verzoeken contact met u op te nemen. 

Cardiologie

Telefoonnummer: (020) 755 7005
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
Locatie: Afdeling B 26, blauwe route
E-mail: cardio@zha.nl