Ovulatie-inductie

Ovulatie-inductie betekent het opwekken van een eisprong. Het is een behandeling voor vrouwen die graag zwanger willen worden, maar die geen of een heel onregelmatige eisprong (ovulatie) hebben. Ovulatie-inductie is een zinvolle behandeling als uit oriënterend fertiliteitsonderzoek is gebleken dat u minder dan 9 keer per jaar een eisprong heeft en andere oorzaken voor een onregelmatige cyclus zijn uitgesloten. Ovulatie-inductie kan op verschillende manieren worden toegepast; chirurgisch of met medicatie. Soms kan het nodig zijn dat u wordt doorverwezen naar een gespecialiseerd fertiliteitscentrum voor verdere behandeling.

Ovulatie-inductie is geschikt voor:

  • Vrouwen met PolyCysteus OvariumSyndroom
  • Vrouwen met weinig of geen menstruatiecyclus
Gynaecologie en fertiliteit

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Avondspreekuur
Op de Polikliniek gynaecologie / fertiliteit kunt u naast de doordeweekse dagen, ook op het avondspreekuur terecht. Dit is op dinsdagavond tot 20.00 uur. Het laboratorium is dan ook geopend.

Gezondheidscentrum Waterlinie (Uithoorn)
De gynaecologen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. U kunt in Uithoorn terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Als uw voorkeur uitgaat naar een afspraak in Uithoorn, dan kunt u dit kenbaar maken bij het maken van de afspraak.

Gynaecologie en fertiliteit

Afdeling A 01, rode route

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Uw afspraak wijzigen
Vragen aan het behandelteam
Uitslagen bekijken
Herhaalrecepten aanvragen
Uw dossier downloaden
U gesprek voorbereiden
Brieven inzien

Telefonisch contact

020 755 7019, optie 1 voor afspraken maken/wijzigen/annuleren, bereikbaar van 8.00 -16.30 uur op werkdagen

020 755 7019, optie 3 voor medische vragen, bereikbaar van 8.30 -16.30 uur op werkdagen

020 755 7000, receptie ziekenhuis algemeen