Parkinson revalidatie programma

Het behandelprogramma Parkinson richt zich op volwassenen die behandeld worden voor de ziekte van Parkinson. Ook bij volwassenen met atypische parkinsonismen kan dit behandelprogramma worden toegepast. Dan zijn individuele aanpassingen nodig.

U krijgt te maken met verschillende disciplines die samen met u kijken naar uw huidige mogelijkheden in het dagelijks leven. Het programma kan bestaan uit fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk werk, logopedie, diëtetiek en psychologie.

Doel
Doel van het programma is dat u in uw dagelijks leven beter kunt functioneren, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Aandachtspunten zijn het vergroten van het zelfstandig functioneren, beter leren omgaan met de klachten en acceptatie van de huidige situatie.

Behandeling
Het behandelprogramma bestaat uit individuele behandelingen en groepsbehandelingen.

Revalidatie

Telefoonnummer: (020) 755 7144
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-16.00 uur

Revalidatie

Afdeling B 27, blauwe route
Telefoonnummer: (020) 755 7144
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-16.00 uur