PET-scan

Het PET-scan onderzoek vindt plaats in het VUmc. De arts overlegt met u of u met eigen vervoer naar het onderzoek kunt gaan, of dat u er met ambulance naartoe wordt vervoerd. Dit ligt aan uw persoonlijke situatie.

U krijgt een infuus in uw arm. Door dit infuus wordt eerst de radioactieve stof FDG ingespoten. De stof die wordt ingespoten, heeft geen bijwerkingen. Enige uren na het onderzoek is de radioactiviteit uit uw lichaam verdwenen.

Ongeveer één uur na de injectie van het FDG wordt de scan gemaakt. Tot die tijd wacht u in een gemakkelijke stoel.
Tijdens het maken van de scan ligt u op een bed. Dit bed schuift aan het begin van de scan een aantal keer in en uit de scanner. Wanneer uw hals en hoofd gescand worden, ligt u enkele minuten met uw gezicht in de scanner.Voor een goed verloop van het onderzoek is het de bedoeling dat u het eerste half uur zo ontspannen mogelijk ligt en niet praat. Tijdens de scan wordt door het infuus eventueel nog contrastmiddel ingespoten.

Nucleaire geneeskunde (onderzoeksafdeling)

Telefoonnummer: (020) 755 6462 of  (020) 755 6463
Bereikbaar: ma en do 9.00-13.00, 13.00-16.30 uur, di en wo 13.00-16.30 uur.
Nucleair onderzoek moet altijd worden aangevraagd door een arts.

Wijzigen /annuleren
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt dit doen via het wijzigingenformulier of bellen op bovenstaand nummer.
Wijzigingen of annuleringen binnen 24 uur van tevoren kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven. Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd, kunnen in rekening worden gebracht.

Nucleaire geneeskunde (onderzoeksafdeling)

Locatie Ziekenhuis Amstelland: dinsdag 020-7556462 of 020-7556463
Locatie Zaans Medisch Cenrum: maandag tot en met vrijdag 075- 6502277