PICC lijn

PICC staat voor ‘Perifeer Ingebrachte Centrale Katheter’. Het wordt ingebracht bij patiënten die voor langere tijd IV-therapie moeten ondergaan.

De PICC lijn is een speciaal type intraveneuze lijn (ook wel infuus genoemd). Het is een dunne flexibele katheter. Via deze lijn kan men alle soorten IV-medicatie/vloeistoffen toedienen. Deze lijn is daarnaast ook geschikt voor het toedienen of afnemen van bloed(producten) en het toedienen van contrastvloeistof als u een CT-scan moet ondergaan.

Met de juiste zorg en aandacht, is de PICC-lijn een zeer veilige manier voor het toedienen van medicijnen. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat pijn wordt voorkomen doordat voor meerdere behandelingen maar één keer aangeprikt hoeft te worden.