Preoperatief onderzoek

Om u zo goed mogelijk te begeleiden rondom de operatie wordt op de Polikliniek Anesthesie een preoperatief onderzoek gedaan. Tijdens het bezoek aan uw behandeld specialist op de polikliniek wordt voor het preoperatief onderzoek een afspraak gemaakt.

Van de specialist heeft u een ‘vragenlijst preoperatief onderzoek volwassenen’ gekregen. Wilt u deze vragenlijst thuis invullen en vervolgens meenemen naar de polikliniek Anesthesie op de dag dat het pre-operatieve onderzoek plaatsvindt? Wij verzoeken u tevens de medicijnen die u gebruikt mee te nemen in de originele verpakking.

Tijdens het pre-operatieve onderzoek spreekt u met de verpleegkundige, de anesthesist, eventueel met de arts-assistent. U dient er rekening mee te houden dat dit onderzoek geruime tijd in beslag kan nemen. Het vragenformulier zal met u worden doorgenomen. Ook wordt bepaald of eventueel aanvullende onderzoeken gedaan zullen moeten worden.

Anesthesie

Tijdens het bezoek aan de behandeld specialist (van u of uw kind) op de polikliniek wordt voor het intakegesprek een afspraak gemaakt.

Anesthesie

Afdeling A 02, rode route Telefoonnummer: (020) 755 7091 Bereikbaar: Ma t/m vrij 8.00-16.30 uur