RF- of PRF-behandeling

Een RFof PRF-behandeling van een zenuwwortel is een behandeling waarbij met behulp van een naald en een elektrisch stroompje een zenuwwortel wordt behandeld. Doel hiervan is vermindering van de pijn. Heeft u klachten die hun oorzaak hebben in de wervelkolom en de pijn straalt uit naar uw hoofd, arm, romp of been, dan kunt u in aanmerking komen voor een RF of PRF- behandeling. RF staat voor Radio Ferquente stroom en PRF staat voor Puls Radio Frequente stroom. Vaak wordt eerst met een proefbehandeling vastgesteld of deze behandeling in uw geval zinvol is.

Pijngeneeskunde

Voor het maken van een afspraak heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of een andere specialist.

Maak uw afspraak telefonisch bij de Polikliniek Pijngeneeskunde. Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Pijngeneeskunde

Telefoonnummer: (020) 755 7010
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
Locatie: A 07

Pijnverpleegkundigen
Telefoonnummer: (020) 7556349
U kunt op dit nummer ook een boodschap achterlaten dan belt de pijnverpleegkundige u terug.