Schildwachtklieronderzoek

Wat is de schildwachtklier en waarom dit onderzoek?
De schildwachtklier is de eerste lymfeklier in de oksel waar eventueel kwaadaardige tumorcellen naartoe versleept worden. Door de schildwachtklier operatief te verwijderen en deze door de patholoog-anatoom te laten onderzoeken, kan worden nagegaan of er tumorcellen in de klier aanwezig zijn. Om de schildwachtklier tijdens de operatie op te kunnen sporen, moet deze vooraf zichtbaar worden gemaakt en gemarkeerd worden op de afdeling Nucleaire geneeskunde. Dit is het schildwachtklieronderzoek.

Tijdens de operatie
Tijdens de borstsparende operatie of de borstamputatie wordt op de gemarkeerde plaats van de huid een blauwe vloeistof ingespoten. Met behulp van deze kleurstof en door meting van de radioactiviteit in de oksel wordt de schildwachtklier opgespoord en uitgenomen via een kleine snede in de oksel.

Na het verwijderen van de okselklier, verwijdert de chirurg de borsttumor. Borstsparend of door amputatie van de borst, zoals van tevoren met u is besproken.

Heel soms wordt de schildwachtklier niet gevonden. Wat dan mogelijke vervolgacties zijn, wordt vóór de operatie door de specialist met u besproken.