Sfincterotomie / Lord procedure (operatie aan sluitspier)

Wanneer de klachten van een fissura ani (kloofje in de anus) niet op eenvoudige maatregelen reageren en het kloofje blijft bestaan kan een operatie verlichting geven. Er zijn twee chirurgische behandelingstechnieken,
die beide tot doel hebben de verhoogde spanning in een deel van de sluitspier te doorbreken. De behandelende arts bespreekt met u de keuze van behandeling en hoe de behandeling zal plaatsvinden (poliklinisch, in dagbehandeling of tijdens een opname).

Bij de ene methode (LIS = laterale interne sfincterotomie) wordt via een klein operatiewondje naast de anus een deel van de sluitspier ingeknipt. Dat kan onder regionale anesthesie (verdoving van het onderlichaam), onder
algehele narcose, maar ook eventueel onder plaatselijke verdoving.

Bij de andere methode (de Lord procedure) wordt de sluitspier door de chirurg wat opgerekt. Deze methode kan absoluut niet onder plaatselijke verdoving en de chirurg zal met u bespreken of deze ingreep onder regionale verdoving.

Chirurgie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan wordt u door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een afspraak.

Wanneer u na drie dagen nog geen reactie heeft gekregen, kunt u zelf contact opnemen met de polikliniek.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt bellen met de polikliniek of een e-mail sturen.

Chirurgie

Afdeling A 04, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7014
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
E-mail: chirpo@zha.nl