Spirometrie / longfunctieonderzoek (longfunctie)

Bij longziekten, zoals astma en COPD, bestaat er een vernauwing (obstructie) van de luchtwegen. Dit kan leiden tot kortademigheid en hoesten. Het is belangrijk om de mate van obstructie te meten. Dit doen we met behulp van spirometrie.

Het kan zjin dat uw huisarts u verwijst voor een longfunctie. Na een kort gesprek met u, doen wij verslag van de test en sturen wij de uitslag op naar de huisarts. Samen met hem/haar bespreekt u de vervolgstappen.

Bij spirometrie meten we:

  1. de doorgankelijkheid van de luchtwegen;
  2. een gedeelte van de longinhoud.

De spirometrie wordt gedaan op de afdeling Longfunctie.

Longfunctie afdeling

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Longziekten.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Longfunctie afdeling

Telefoonnummer: (020) 755 7031
Locatie: Afdeling B 25, blauwe route