Steunkousen

De steunkous zorgt ervoor dat het oppervlakkige vaatsysteem in staande en zittende houding gecomprimeerd blijft. Hierdoor vindt er geen ophoping van bloed plaats in dat oppervlakkige systeem. Het bloed in de aderen wordt naar het diepe vaatsysteem gedwongen om zo gemakkelijk naar centraal (het hart) terug te stromen. De kous voorkomt dus hoge druk in de oppervlakkige aderen en huid van de benen, en de vorming van vocht in de benen (oedeem). Dit moet worden voorkomen, omdat hierdoor open benen kunnen ontstaan.

Niet elke kous geeft dezelfde steun. De specialist bepaalt welke drukklasse u nodig heeft.

Steunkousen na spataderbehandeling
Bij mensen die geopereerd zijn (strippen), of bij wie de spataderen zijn dichtgespoten of dichtgeschroeid, worden de kousen gedurende de herstelperiode voorgeschreven. In deze periode verminderen de kousen het oedeem, veroorzaakt door de operatie, om zo het herstel te bevorderen. Na deze periode hoeven de kousen niet meer gebruikt te worden.

Steunkousen als therapie
Wanneer het diepe adersysteem niet goed meer functioneert, bijvoorbeeld als gevolg van een doorgemaakte trombose, is men wel eens terughoudend met het weghalen van spataderen. In dat geval worden elastische steunkousen als behandeling geadviseerd. Ook wanneer er om medische redenen bezwaren zijn tegen een operatie kunnen elastische steunkousen uitkomst bieden als behandeling hierover.

Spatadercentrum Groot Amsterdam

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan wordt u door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een afspraak.

Wanneer u na drie dagen nog geen reactie heeft gekregen, kunt u zelf contact opnemen met de polikliniek.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt bellen met de polikliniek of een e-mail sturen.

Spatadercentrum Groot Amsterdam

Telefoonnummer: (020) 755 7014
E-mail: chirpo@zha.nl