TENS apparaat

De afkorting TENS staat voor Transcutane Elektrische Nervus Stimulatie. TENS werkt op twee manieren tegen pijn:

  1. De TENS blokkeert het pijnsignaal dat naar de hersenen gaat. Dit is gebaseerd op de poorttheorie (Gate controle) waarbij wordt aangenomen dat bij het activeren van ‘tastvezels’ de poort sluit waardoor de ‘pijnvezels’ verminderd worden doorgestuurd naar de hersenen
  2. Het lichaam wordt zelf aangezet tot het produceren van stoffen waarvan een pijnstillende werking uitgaat (endorfines). Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de TENS iets activeert waardoor er een remmende werking van de pijnprikkel optreedt (pijnremmend systeem).

De mate van pijnverlichting tijdens de behandeling en het aantal uren van pijnverlichting nadat u met de behandeling bent gestopt, is voor iedereen verschillend. Meestal neemt na verloop van tijd het pijnstillend effect toe.

Pijngeneeskunde

Indien u een verwijzing van uw (huis)arts heeft gekregen voor de polikliniek pijngeneeskunde, nemen wij contact met u op om een eerste afspraak in te plannen.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Pijngeneeskunde

Telefoonnummer: (020) 755 7010
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
Locatie: A 07

Pijnverpleegkundigen
Telefoonnummer: (020) 7556349
U kunt op dit nummer ook een boodschap achterlaten dan belt de pijnverpleegkundige u terug.