TIA-onderzoek

Als de huisarts vermoedt dat u een TIA (transient ischaemic attack = een kortdurende doorbloedingsstoornis van een deel van de hersenen) heeft gehad, wordt er contact opgenomen met de neuroloog en zal u binnen drie werkdagen op de afdeling Dagbehandeling worden opgenomen. Het doel van de opname is om vast te stellen of u inderdaad een TIA heeft gehad en welke risicofactoren bij u bestaan. Tijdens deze opname kunt u de volgende gang van zaken verwachten.

  • Bloedonderzoek (voor bepaling van glucose en cholesterol).
  • Opnamegesprek met de verpleegkundige van de afdeling.
  • Gesprek en onderzoek door (de co-assistent en later) de neuroloog.
  • Bloeddrukmeting.
  • ECG (hartfilmpje).
  • CT-scan van de hersenen en in bepaalde gevallen een Duplexonderzoek van de halsslagaderen.
  • Een afrondend gesprek met de neuroloog, waarin de uitslagen van de onderzoeken die reeds bekend zijn met u besproken worden en u behandelingsadviezen meekrijgt

Hierna kunt u weer naar huis. Zo nodig krijgt u een controleafspraak.

Compliment van een patiënt:
"Een compliment aan iedereen in het circuit van de TIA-screening gisteren. 
Ik ben diep geraakt door de vriendelijke tot allerhartelijkste benadering/behandeling: professioneel!"

Neurologie / Neurochirurgie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan wordt u door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een afspraak. Bent u na drie dagen nog niet gebeld? Neem dan contact met ons op.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt bellen met de polikliniek.

Neurologie / Neurochirurgie

Afdeling A 03, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7032
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur