Trial Without Catheter

Bij een TWOC (Trial Without Catheter) wordt uw katheter verwijderd en het urineren geobserveerd. De patiënt wordt gedurende enkele uren opgenomen op de afdeling Dagbehandeling.

Voor de opname is het niet voorspelbaar hoe lang u op de afdeling Dagbehandeling verblijft. Dit wordt bepaald door de balans van de urineproductie, achtergebleven urine in de blaas en vochtinname. Deze balans wordt overlegd met de verpleegkundige van de Polikliniek Urologie. Als dit nodig is, overlegt hij of zij dit met de uroloog.

De mogelijkheid bestaat dat u opnieuw een katheter krijgt omdat u: 

  • niet kunt urineren;
  • wel urineert, maar er een te grote hoeveelheid urine achterblijft in de blaas na het urineren.
Urologie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan wordt u gebeld voor het maken van een afspraak. Wanneer u na drie dagen nog geen reactie heeft gekregen, kunt u zelf contact opnemen met de polikliniek.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt bellen met de polikliniek of een e-mail sturen.

Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

Urologie

E-mail: urologie@zha.nl

Afdeling A 10, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7038
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-12.00 en 14.00-16.00

In verband met het coronavirus zijn veel afspraken op de polikliniek afgezegd. Heeft u vragen? Stel deze gerust via ons e-mail: urologie@zha.nl