Trial Without Catheter

Bij een TWOC (Trial Without Catheter) wordt uw katheter verwijderd en het urineren geobserveerd. De patiënt wordt gedurende enkele uren opgenomen op de afdeling Dagbehandeling.

Voor de opname is het niet voorspelbaar hoe lang u op de afdeling Dagbehandeling verblijft. Dit wordt bepaald door de balans van de urineproductie, achtergebleven urine in de blaas en vochtinname. Deze balans wordt overlegd met de verpleegkundige van de Polikliniek Urologie. Als dit nodig is, overlegt hij of zij dit met de uroloog.

De mogelijkheid bestaat dat u opnieuw een katheter krijgt omdat u: 

  • niet kunt urineren;
  • wel urineert, maar er een te grote hoeveelheid urine achterblijft in de blaas na het urineren.
Urologie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA.
Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

Urologie

E-mail: [email protected]
Afdeling A 10, rode route

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Uw afspraak wijzigen
Vragen aan het behandelteam
Uitslagen bekijken
Herhaalrecepten aanvragen
Uw dossier downloaden
U gesprek voorbereiden
Brieven inzien