Urodynamisch onderzoek

Een urodynamisch onderzoek wordt vaak verricht als u klachten heeft van bemoeilijkt plassen (obstructie) of ongewild urineverlies (urine-incontinentie). Ook indien u in combinatie met plasproblemen nog andere aandoeningen hebt, bijvoorbeeld van het zenuwstelsel, of wanneer niet duidelijk is waardoor uw klachten veroorzaakt worden, kan urodynamisch onderzoek nader inzicht geven in de oorzaak van het probleem. Zo kan een gerichter behandelingsadvies gegeven worden.

Urodynamisch onderzoek is een inwendig onderzoek waarbij de functie van de lagere urinewegen (blaas en afsluitmechanisme) wordt onderzocht.

Voor het onderzoek worden twee zeer dunne slangetjes (catheters) in de blaas (via de plasbuis) en de endeldarm (via de anus) ingebracht. De slangetjes blijven tijdens het onderzoek zitten. Ook worden twee electrodenplakkers naast de anus geplakt. Door middel van de slangetjes en electroden worden diverse metingen gedaan:

  • de blaasinhoud en blaasdruk,
  • de afsluiting van de blaas en het eventuele urineverlies,
  • de uitstroomsnelheid van de urine en de spanning in de bekkenspieren.
Gynaecologie en fertiliteit

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Avondspreekuur
Op de Polikliniek gynaecologie / fertiliteit kunt u naast de doordeweekse dagen, ook op het avondspreekuur terecht. Dit is op dinsdagavond tot 20.00 uur. Het laboratorium is dan ook geopend.

Gezondheidscentrum Waterlinie (Uithoorn)
De gynaecologen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. U kunt in Uithoorn terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Als uw voorkeur uitgaat naar een afspraak in Uithoorn, dan kunt u dit kenbaar maken bij het maken van de afspraak.

Gynaecologie en fertiliteit

Afdeling A 01, rode route

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Uw afspraak wijzigen
Vragen aan het behandelteam
Uitslagen bekijken
Herhaalrecepten aanvragen
Uw dossier downloaden
U gesprek voorbereiden
Brieven inzien

Telefonisch contact

020 755 7019, optie 1 voor afspraken maken/wijzigen/annuleren, bereikbaar van 8.00 -16.30 uur op werkdagen

020 755 7019, optie 3 voor medische vragen, bereikbaar van 8.30 -16.30 uur op werkdagen

020 755 7000, receptie ziekenhuis algemeen