Vernevelen medicijnen

Bij de behandeling van sommige longziekten wordt gebruik gemaakt van verschillende inhalatiemedicijnen, zoals:

  • luchtwegverwijders;
  • slijmoplossers;
  • ontstekingsremmers;
  • antibiotica.

Waarom een vernevelaar?
Voor het inhaleren van medicijnen is het noodzakelijk dat diep genoeg geïnhaleerd (ingeademd) wordt. Voor sommige longpatiënten is dat soms moeilijk. Het toedienen van medicijnen via een vernevelaar is dan een goede methode. Een vernevelaar zorgt ervoor dat de medicijnen omgezet worden in een fijne nevel. Via een mondstuk of een mond / neusmasker ademt u de nevel vervolgens in waardoor de medicijnen diep in de longen komen.

Longziekten

Maak uw afspraak telefonisch bij de Polikliniek Longziekten.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt uw afspraak wijzigen of annuleren via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Longziekten

Afdeling B 25, blauwe route
Telefoonnummer: (020) 755 7031
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur