Zwangerschapsafbreking met medicijnen

Een zwangerschapsafbreking (abortus) met medicijnen is tot 49 dagen (zeven weken) vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie is zeer goed mogelijk en praktisch altijd succesvol. Tussen zeven weken en negen weken na de menstruatie is er meer kans op overmatig bloedverlies en pijn. Na negen weken vindt de behandeling in het ziekenhuis plaats.

U krijgt twee soorten medicijnen

  1. Mifegyne® (ook bekend als de ‘abortuspil’): blokkeert de hormonen die nodig zijn om de zwangerschap in stand te houden.
  2. Cytotec®: geeft samentrekkingen van de baarmoeder. Door deze samentrekkingen wordt het zwangerschapsweefsel uitgedreven. Dit middel wordt via de vagina ingebracht, omdat het dan beter werkt en minder bijwerkingen geeft.

Er is geen operatie nodig en u kunt thuis de behandeling ondergaan.

Gynaecologie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan wordt u door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een afspraak. Wanneer u na drie dagen nog geen reactie heeft gekregen, kunt u zelf contact opnemen met de polikliniek.

Avondspreekuur
Op de Polikliniek Gynaecologie / Verloskunde kunt u naast de doordeweekse dagen, ook op het avondspreekuur terecht. Dit is op dinsdagavond tot 20.00 uur. Het laboratorium is dan ook geopend.

Gezondheidscentrum Waterlinie (Uithoorn)
De gynaecologen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. U kunt in Uithoorn terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Als uw voorkeur uitgaat naar een afspraak in Uithoorn, dan kunt u dit kenbaar maken bij het maken van de afspraak.

Verhinderd?
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt bellen met de polikliniek of een e-mail sturen.

Gynaecologie

Afdeling A 01, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7019
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
E-mail: gyna2@zha.nl

Verloskunde

Telefoon: (020) 755 6648
Bedoeld voor eerste contactpersoon van de patiënt voor informatie over situatie en behandeling. Hij/zij kan familie en vrienden verder op de hoogte houden. 
Locatie: L3, 1e etage