Na de bevalling

Als u bevallen bent - en alles is goed verlopen - krijgt u ruimschoots de tijd om bij te komen. De verloskundige of arts onderzoekt uw baby na de geboorte. De baby wordt niet direct na de bevalling in bad gedaan; dit is niet noodzakelijk en soms zelfs niet wenselijk. Uw baby krijgt een naambandje om en krijgt de door u uitgezochte kleertjes aan. Als u borstvoeding wilt geven, helpt de verpleegkundige u met het aanleggen van de baby aan de borst.

Nadat u samen met uw partner iets heeft gedronken, beschuit met muisjes heeft gegeten en de nodige telefoontjes heeft gepleegd, kunt u douchen onder begeleiding. Als zelf douchen niet mogelijk is, wast en verzorgt een verpleegkundige u op bed.

Bezoek
Als u pas bevallen bent, is bezoek op de verloskamer na overleg met de verpleegkundige bijna altijd mogelijk. Bezoek is tussen 24.00 - 08.00 uur alleen toegestaan als het bezoek heel rustig is. Dit in verband met de rust van de overige patiënten op de afdeling.

Te vroeg geboren
Als uw kindje te vroeg geboren is, kan het zijn dat uw kindje op de couveusekamer komt te liggen. De couveusekamer van Ziekenhuis Amstelland is onderdeel van de Kinderafdeling en is geschikt om de eerste opvang en eventuele verzorging te verlenen aan kinderen die geboren worden na een zwangerschap van 32 weken (prematuren). Naast ‘te vroeg geborenen’ worden er ook kinderen verzorgd die:

  • Weliswaar op tijd geboren zijn, maar te licht in gewicht zijn.
  • Voor, tijdens of na de bevalling in problemen zijn geraakt.
  • Erg geel zien en fototherapie (onder de lamp) nodig hebben. Dit kunnen zowel kinderen zijn die in het ziekenhuis geboren zijn, als kinderen die thuis geboren zijn.
  • Na een keizersnede, vacuüm- of tangverlossing wat extra zorg nodig hebben.

Kinderen die voor de 32e zwangerschapsweek worden geboren en/of kinderen die beademd moeten worden, zullen zo spoedig mogelijk worden overgeplaatst naar een neonatologieafdeling van een academisch ziekenhuis (meestal het VUmc of het AMC). De gynaecologen streven ernaar patiënten waarvan men vermoedt dat de bevalling voor de 32e week zal plaatsvinden, al voor de bevalling over te plaatsen naar het VUmc of het AMC.

Meer informatie vindt u op de pagina Mijn kind op de couveuseafdeling.

Naar huis
In overleg met de verloskundige of gynaecoloog wordt afgesproken of u na de bevalling wordt opgenomen op de afdeling Verloskunde of dat u naar huis kunt. Dit gebeurt in overleg met de verpleegkundige en eventueel de kinderarts. Bepalend hiervoor zijn de toestand van moeder en kind en de opvang thuis. Het ontslag vindt over het algemeen ’s morgens om 10.00 uur plaats.

Meer informatie over een eventueel verblijf op de afdeling Verloskunde vindt u op de pagina afdeling Verloskunde.

Nog te regelen

Factuur baby
U ontvangt na de geboorte een factuur voor uw baby. Zodra het polisnummer van de zorgverzekering bekend is, stuurt u de rekening met vermelding van het polisnummer terug naar de debiteurenadministratie van het ziekenhuis.