Poliklinische / klinische bevalling

Als u onder behandeling van een verloskundige bent, kunt u thuis bevallen of in het ziekenhuis. Dit is een poliklinische bevalling.
Als u onder behandeling van een gynaecoloog bent, kunt u alleen in het ziekenhuis bevallen. Dit is een klinische bevalling.

Poliklinische bevalling
Een bevalling is poliklinisch als u met uw eigen verloskundige in het ziekenhuis komt om te bevallen.

Bij een poliklinische bevalling is inbegrepen:

  • Verblijf van maximaal 24 uur in het ziekenhuis met de daarbij behorende verzorging en verpleging. Het ontslag uit het ziekenhuis vindt plaats wanneer de verloskundige dit verantwoord vindt (min. 2 uur, max. 24 uur).
  • Gebruik van een verloskamer.
  • De bij een normale bevalling gebruikelijke genees- en verbandmiddelen en laboratoriumonderzoek.

Aan een poliklinische bevalling zonder medische indicatie zijn kosten verbonden. Informeer bij uw zorgverzekeraar hoeveel de eigen bijdrage is.

De rekening van de poliklinische bevalling wordt naar uw huisadres gestuurd. Als u zich al heeft opgegeven en de bevalling gaat uiteindelijk niet plaatsvinden in Ziekenhuis Amstelland, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk melden bij de afdeling Verloskunde, telefoonnummer (020) 755 7111.

Klinische bevalling
Hoewel een zwangerschap iets natuurlijks is, kan het nodig zijn om medische controles in het ziekenhuis te hebben bij de gynaecoloog, klinisch verloskundige of arts-assistent in plaats van bij de verloskundige. Bijvoorbeeld vanwege problemen tijdens een vorige zwangerschap of bij bepaalde aandoeningen die al voor de zwangerschap bestonden of tijdens de zwangerschap zijn ontstaan.

Als u in het ziekenhuis bevalt vanwege medische noodzaak of vanwege (onverhoopte) complicaties tijdens de bevalling, dan is dit een klinische bevalling. U bent onder behandeling van een gynaecoloog en de bevalling wordt begeleid door de klinisch verloskundige. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de gynaecoloog.

Voor een klinische bevalling geldt dat de rekeningen die uzelf betreffen direct door het ziekenhuis naar uw zorgverzekeraar worden verstuurd, mits het ziekenhuis een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Kijk bij Kosten en verzekering om te zien met welke zorgverzekeraars het ziekenhuis een contract heeft.
De rekeningen die uw baby betreffen worden naar uw huisadres gestuurd. Meld uw baby daarom zo snel mogelijk aan bij uw zorgverzekeraar. Zodra het polisnummer bekend is, kunt u de rekening met vermelding van het polisnummer terugsturen naar het ziekenhuis.