Uw verblijf

Melden bij de balie
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de afdeling.

Kamers
Er zijn geen aparte kamers voor vrouwen en mannen. U mag gebruik maken van uw mobiele telefoon. In verband met de rust van andere patiënten, vragen wij om tijdens het telefoneren rekening te houden met uw medepatiënten.

Identificatie
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis draagt u een polsbandje met uw naam en geboortedatum. Ter bevestiging van uw persoonsgegevens, wordt door verschillende medewerkers in het ziekenhuis naar uw naam en geboortedatum gevraagd. Deze controle is in het belang van uw veiligheid en de kwaliteitseisen waaraan we als ziekenhuis moeten voldoen.