Weer naar huis

Afspraak volgende behandeling
Afhankelijk van uw behandeling maakt de verpleegkundige met u een afspraak voor de volgende behandeling. Deze wordt genoteerd op uw afsprakenkaart.

Vervoer en begeleiding
Voorafgaand aan de behandeling bespreekt u met de verpleegkundige of u na de behandeling zelfstandig naar huis kunt. Dit is afhankelijk van uw behandeling.

Medicijnen
In sommige gevallen krijgt u van uw arts medicijnrecepten voor thuisgebruik. De verpleegkundige vertelt u hoe en wanneer u deze in moet nemen.

Vragen en problemen
Als u na thuiskomst vragen heeft of problemen ten gevolge van de behandeling, dan kunt u contact opnemen met de afdeling via telefoonnummer (020) 755 6629. Bij voorkeur tussen 08.30 en 10.30 uur of tussen 14.00 en 16.00 uur. Bij dringende problemen kunt u ons uiteraard altijd bellen. De afdeling is op werkdagen geopend van 07.30 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden, in het weekeinde en/of op feestdagen kunt u de receptie van het ziekenhuis bellen op telefoonnummer (020) 755 7000. Als u dan meldt dat u behandeld wordt op de dagbehandeling, wordt u doorverbonden met de juiste persoon.