Uw verblijf

Bij aankomst
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de verpleegafdeling.

Opnamegesprek
Als u geen intakegesprek op de Polikliniek Anesthesie heeft gehad, vindt er een opnamegesprek plaats op de verpleegafdeling. Tijdens het opnamegesprek op de verpleegafdeling vragen zowel een verpleegkundige* als de zaalarts (specialist of arts-assistent) naar uw algehele gezondheid en naar eventuele eerdere opnames. Deze informatie komt in uw persoonlijk dossier. Door middel van dit dossier houden de verpleegkundigen en de artsen elkaar op de hoogte van uw situatie en behoeften. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

In het opnamegesprek komen aan de orde:

 • Contactpersoon
  De afdeling wil graag weten wie uw twee contactpersonen zijn en op welke telefoonnummers zij te bereiken zijn. Uw eerste contactpersoon is de persoon met wie het ziekenhuis communiceert over uw situatie en behandeling. Omgekeerd kan deze eerste contactpersoon naar de afdeling bellen voor informatie, en zo uw familie en vrienden verder op de hoogte houden. In verband met uw privacy wordt alleen informatie verstrekt aan uw eerste contactpersoon. 
 • Medicijnen
  Voor de specialisten en verpleegkundigen is het belangrijk te weten welke medicijnen u gebruikt. Neem daarom een lijst mee met alle medicijnen die u gebruikt; deze kunt u laten uitprinten door uw eigen apotheek. Neem daarnaast uw eigen medicijnen mee in de originele verpakking.
 • Overgevoeligheid
  Meld zo snel mogelijk of u overgevoelig bent voor bepaalde voeding, medicijnen, jodium of iets anders.
 • Dieet
  Als u een bepaald dieet volgt, breng dan de richtlijnen mee en bespreek deze met uw specialist en verpleegkundige. Zo nodig wordt een diëtist geraadpleegd.

Op de joodse vleugel
Op zowel afdeling Kliniek Boven als op afdeling Kliniek Beneden bevindt zich een joodse vleugel. Ook niet-joodse patiënten worden hier opgenomen. Bij opname geven de medewerkers Joodse Zaken u, in een persoonlijk gesprek, informatie over de joodse gebruiken zoals deze op de afdeling nageleefd worden. Uw behandeling en verzorging staan uiteraard altijd voorop. Meer informatie over de joodse afdeling en de joodse gebruiken vindt u bij joodse vleugels

De kamer
Op de afdeling zijn diverse soorten kamers en het aantal bedden kan verschillen van één tot en met vier. In de regel deelt u een kamer met één of meer patiënten. Dat betekent dat u en uw kamergenoten hinder kunnen ondervinden van elkaars behandeling, verzorging en bezoek. Wij verzoeken u rekening te houden met de behoefte aan rust en privacy van uw medepatiënten.
U krijgt een kastruimte tot uw beschikking. Toilet en douche zijn in een aangrenzende ruimte aanwezig.

Dagindeling en bezoektijden
Kijk voor de dagindeling op de afdeling, bezoekregels en bezoektijden bij Specialismen en afdelingen op de pagina van de desbetreffende afdeling.

Voeding
Voor het ontbijt en de lunch komt de afdelingsassistente langs met de broodbuffetwagen. U kunt op het moment zelf uw ontbijt en lunch, binnen uw eventuele dieet, samenstellen uit een breed assortiment.

Voor het diner kunt u kiezen uit twee complete warme maaltijden. Daarbij kiest u uit twee desserts. De voedingsassistente komt hiervoor in de loop van de dag bij u langs. De voeding wordt afgestemd op uw eventuele dieet en is op het seizoen afgestemd. Als het om een bepaalde reden niet mogelijk is geweest een keuze te maken, dan wordt er ‘s avonds uiteraard ook gewoon een maaltijd voor u verzorgd op de afdeling.

Als er een kans bestaat dat u dezelfde dag wordt ontslagen uit het ziekenhuis, hoeft u die dag geen keuze te maken voor de avondmaaltijd. Als u die avond nog in het ziekenhuis bent dan zorgen wij er uiteraard voor dat u een warme maaltijd krijgt.
De afdelingsassistente zal op dat moment met u bespreken uit welke maaltijden u kunt kiezen.

De voedingsassistente komt gedurende de dag langs met koffie en thee. ’s Ochtends kunt u door haar uw eigen fruit laten schillen of uitpersen.

Op de joodse vleugels wordt kosjere voeding geserveerd. Ook hier wordt gebruik gemaakt van de broodbuffetwagen, maar met een binnen het Jodendom passend assortiment. De medewerkers Joodse Zaken informeren u hier over.

In verband met de strikte hygiënewetgeving die voor de gezondheidszorg geldt, willen wij u verzoeken:

 • zo min mogelijk voedingsmiddelen met een beperkte houdbaarheid mee te (laten) nemen;
 • voedingsmiddelen die gekoeld bewaard moeten worden, binnen twee uur te consumeren (dit geldt zowel voor voedingsmiddelen van het ziekenhuis als van thuis meegenomen).

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor meegebrachte voedingsmiddelen. 

* Met ‘verpleegkundige’ wordt zowel de (leerling)verpleegkundige als verzorgende bedoeld.