Voorbereiding op uw opname

Geplande opname
In onderstaande brochure treft u alle informatie die voor u belangrijk is bij een geplande opname. Bij de afdeling Opname kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 11.00 uur informatie vragen over de wachtlijst via telefoonnummer (020) 755 7107.

Soms is een opname in het ziekenhuis acuut, zodat er weinig tijd is voor de voorbereiding. Bij een spoedopname is de volgorde van handelingen afhankelijk van de ernst van de ziekte of klacht. De specialisten en verpleegkundigen informeren u hierover zo goed mogelijk.

Zie ook Bevallen in Ziekenhuis Amstelland

Verhinderd of ziek?
Als u bij een geplande opname voor operatie onverwachts verhinderd bent, ziek bent of verhoging heeft van meer dan 38,5°C, dan wordt u verzocht de afdeling te bellen waar u wordt opgenomen.

Buitenlands ziekenhuis / contact met levend vee (MRSA)
Als u de afgelopen twee maanden in een buitenlands ziekenhuis heeft gelegen, of als u werkt of woont op een bedrijf met levende varkens, kalveren of kuikens, dan vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden bij de betreffende medewerker. Het kan namelijk zijn dat u drager bent van de MRSA-bacterie (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus). Voor uzelf hoeft deze bacterie geen gevolgen te hebben. De bacterie is echter ongevoelig voor de meeste antibiotica en is daarom moeilijk te bestrijden. Om te voorkomen dat de in het ziekenhuis verblijvende patiënten besmet raken, worden zo nodig maatregelen getroffen.