Voorbereiding op uw opname

Buitenlands ziekenhuis / contact met levend vee (MRSA)

Als u de afgelopen twee maanden in een buitenlands ziekenhuis heeft gelegen, of als u werkt of woont op een bedrijf met levende varkens, kalveren of kuikens, dan vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden bij de betreffende medewerker. Het kan namelijk zijn dat u drager bent van de MRSA-bacterie (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus). Voor uzelf hoeft deze bacterie geen gevolgen te hebben. De bacterie is echter ongevoelig voor de meeste antibiotica en is daarom moeilijk te bestrijden. Om te voorkomen dat de in het ziekenhuis verblijvende patiënten besmet raken, worden zo nodig maatregelen getroffen.

Opname (afdeling Verloskunde)

Zie Bevallen in Ziekenhuis Amstelland.

Acute Opname (Acute Opname Afdeling)

Zie Acute Opname Afdeling

Geplande opname (Kliniek Beneden)

Planning opname
Bij een geplande opname wordt u telefonisch opgeroepen door de afdeling Opname zodra er plaats is op de afdeling. Deze oproep ontvangt u één tot twee dagen voor de opname en in sommige gevallen op de dag van opname. Helaas komt het in een enkel geval voor dat een geplande opname door omstandigheden wordt uitgesteld. U wordt hier dan zo snel mogelijk over geïnformeerd.

Bij de afdeling Opname kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 16.15 uur informatie vragen over de wachtlijst via telefoonnummer (020) 755 7107.

Soms is een opname in het ziekenhuis acuut, zodat er weinig tijd is voor de voorbereiding. Bij een spoedopname is de volgorde van handelingen afhankelijk van de ernst van de ziekte of klacht. De specialisten en verpleegkundigen informeren u hierover zo goed mogelijk.
 
Wat neemt u mee?

 • Kleding: ochtendjas, pantoffels, badslippers, nachtkleding, ondergoed, gemakkelijk zittende kleding.
 • Toiletartikelen: kam of borstel, zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta.
 • Ontspanning: boeken, tijdschriften, schrijfgerei, MP3-speler/iPod, laptop, etc.
 • Medicijnen die u normaal gesproken gebruikt in de originele verpakking.
 • Lijst met alle medicijnen die u gebruikt; deze kunt u laten uitprinten door uw eigen apotheek.

Eventueel:

 • Richtlijnen dieet.
 • Bril, contactlenzen, hoorapparaat.
 • Eigen kussen (voor eigen risico).
 • Toiletartikelen: scheerapparaat, tampons (maandverband wordt verstrekt door het ziekenhuis), bakje voor gebitsprothese.
 • Hoofdtelefoon voor geluid radio en tv (ook verkrijgbaar bij winkeltje in hal, als het winkeltje gesloten is bij de receptie).
 • Bewijs van donorregistratie.
 • Euthanasieverklaring. Informatie over euthanasie vindt u in op de pagina Euthanasie.
 • Niet-reanimeren verklaring; dit ook graag melden bij de specialist. Informatie over wel/niet reanimeren tijdens de opname, vindt u op de pagina Reanimatie.
 • Apparatuur voor slaapapneus.

Waardevolle eigendommen
Laat waardevolle eigendommen zoals sieraden en grote hoeveelheden geld thuis. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, verlies of beschadiging.

Geplande opname voor operatie (afdeling Kliniek Boven)

Planning opname voor operatie
Als u wordt opgenomen voor een operatie, wordt u van de polikliniek direct naar de afdeling Opname doorgestuurd. Hier wordt, als het mogelijk is, uw operatie meteen gepland en ook wordt er een afspraak gemaakt op de Polikliniek Anesthesie voor een intakegesprek. Als de operatie niet direct gepland kan worden, dan wordt er telefonisch contact met u opgenomen zodra deze operatie gepland kan worden.
 
Intakegesprek medicijnen
Ter voorbereiding op de operatie en opname komt u in sommige gevallen naar het ziekenhuis voor een gesprek met een medewerker van het Apotheek Service Punt (ASP). Hij of zij neemt met u door welke medicijnen u normaal gesproken gebruikt. Het gesprek vindt plaats bij de afdeling Opname. Wij vragen u voor dit gesprek uw eigen medicijnen mee te nemen in de originele verpakking. Het ASP vraagt uw medicatiegegevens op bij uw eigen apotheek. 
 
Intakegesprek
Ter voorbereiding op uw operatie en opname heeft er ook een intakegesprek plaats tussen u, de anesthesioloog, de verpleegkundige en in sommige gevallen met de arts-assistent op de Polikliniek Anesthesie. U krijgt mondelinge en schriftelijke informatie over de opname, operatie en anesthesie (narcose). Ook bent u geïnformeerd over eventuele bloedtransfusie en reanimatie en wordt gevraagd naar:

 • Contactpersoon;
  De afdeling wil graag weten wie uw twee contactpersonen zijn en op welke telefoonnummers zij te bereiken zijn. Uw eerste contactpersoon is de persoon met wie het ziekenhuis communiceert over uw situatie en behandeling. Omgekeerd kan deze persoon op de afgesproken tijden bellen naar de afdeling voor informatie, en zo uw familie en vrienden verder op de hoogte houden. In verband met uw privacy wordt alleen informatie verstrekt aan uw eerste contactpersoon.
 • Medicijnen;
  Voor de specialisten en verpleegkundigen is het belangrijk te weten welke medicijnen u gebruikt. Neem daarom een lijst mee met alle medicijnen die u gebruikt; deze kunt u laten uitprinten door uw eigen apotheek. Neem daarnaast uw eigen medicijnen mee in de originele verpakking. Denk hierbij ook aan medicijnen die u zelf bij de drogist heeft gehaald.
 • Overgevoeligheid;
  Meld zo snel mogelijk of u overgevoelig bent voor bepaalde voeding, medicijnen, jodium of iets anders.

Daarnaast heeft u tijdens het intakegesprek schriftelijke instructies meegekregen voor uw opname:

 • De tijd dat u geopereerd wordt.
 • Eten en drinken vóór de operatie.
 • Het gebruik van rookwaren, alcohol en drugs vóór de operatie.
 • Met welke hygiëneregels u rekening moet houden.
 • Wat u mee moet nemen en wat u thuis laat.

Volg deze instructies zo nauwkeurig mogelijk op.

Eventueel meenemen…
Naast de dingen die op het formulier met instructies voor uw opname staan, kunt u eventueel uw bewijs van donorregistratie, euthanasieverklaring en niet-reanimeren verklaring meenemen naar het ziekenhuis. Tijdens het intakegesprek is ook gevraagd naar uw reanimatiewensen. 
 
Verhinderd of ziek?
Als u bij een geplande opname voor operatie onverwachts verhinderd bent, ziek bent of verhoging heeft van meer dan 38,5°C, dan wordt u verzocht de afdeling te bellen waar u wordt opgenomen.