Weer naar huis

Nazorg
Gedurende de opname bespreken uw specialist en de verpleegkundige de zorg die na uw ontslag nodig is. Misschien heeft u medicijnen nodig. Het kan ook zijn dat u een dieet moet volgen of door een fysiotherapeut behandeld moet worden. U krijgt daar dan informatie over. Ook worden afspraken gemaakt over nacontrole op de polikliniek en een eventuele vervolgbehandeling.

Heeft u na ontslag zorg nodig? Kijk voor meer informatie over nazorg op de pagina's transferbureau.

De dag van vertrek
Vooraf is vaak moeilijk aan te geven hoe lang uw opname gaat duren. Meestal hoort u kort van tevoren van uw specialist wanneer u naar huis kunt. De tijd waarop u ontslagen wordt, ligt meestal tussen 10.00 en 11.00 uur.

Zorg dat uw bezoek tijdig kleding en uw jas meebrengt naar het ziekenhuis, zodat u ongeacht de weersomstandigheden goed gekleed met ontslag kunt gaan.

Vervoer naar huis
Als het medisch noodzakelijk is dat u per taxi of ambulance naar huis wordt vervoerd, dan geeft uw specialist daarvoor een verklaring af. Houd u er rekening mee dat er een eigen bijdrage voor vervoerskosten bestaat. Informeert u dit bij uw zorgverzekeraar.

Bericht van ontslag
Afhankelijk van de afspraken tussen uw huisarts en het ziekenhuis, krijgt u één of twee ontslagbrieven mee. Eén exemplaar bewaart u thuis. Als u een tweede exemplaar heeft gekregen, moet u dit nog dezelfde dag bij de huisarts (laten) afgeven.

Informatie aan uw huisarts
De afdeling Opname meldt schriftelijk aan uw huisarts uw opname- en ontslagdatum. De behandelend specialist informeert uw huisarts over uw behandeling en gezondheidstoestand.
 
Vragen en onverwachte klachten
Als u na thuiskomst nog vragen heeft of onverwachte klachten krijgt, dan belt u de eerste 24 uur na uw ontslag via het ziekenhuis uw behandelend specialist. Als deze niet bereikbaar is, verbindt men u met het dienstdoende avond- of nachthoofd door. Het telefoonnummer van het ziekenhuis is (020) 755 7000. Na 24 uur na uw ontslag neemt u bij lichamelijke klachten contact op met uw huisarts.