Anesthesie

Om u (of uw kind) zo goed mogelijk te begeleiden rondom de operatie, wordt op de Polikliniek Anesthesie een preoperatief onderzoek gedaan. Tijdens het bezoek aan uw behandeld specialist op de polikliniek wordt hiervoor een afspraak gemaakt.

Volwassenen
Ter voorbereiding op uw operatie en opname vindt er een intakegesprek plaats tussen u, de anesthesioloog en de verpleegkundige. U krijgt mondelinge en schriftelijke informatie over de opname, operatie, anesthesie (narcose) en u krijgt informatie over eventuele bloedtransfusie. U wordt gevraagd naar de gegevens van uw contactpersoon en uw medicijngebruik. Daarnaast is het belangrijk dat u van te voren een formulier invult. Dit formulier kunt u online invullen nadat u met DigiD bent ingelogd; klik hier.
English version Adult
English version Child

U krijgt tijdens het intakegesprek schriftelijke instructies mee voor uw opname:

  • Eten en drinken vóór de operatie.
  • Het gebruik van rookwaren, alcohol en drugs vóór de operatie.
  • Met welke hygiëneregels u rekening moet houden.
  • Wat u mee moet nemen en wat u thuis laat.

Keuzehulp anesthesie
U kunt ook de keuzehulp anesthesie downloaden. Hierin wordt uitgelegd welke soorten anesthesie en pijnstilling er zijn en welke voor- en nadelen elke soort heeft. Deze keuzehulp wordt uitgegeven door de Nederlandse vereniging van anesthesiologie.

Kinderen
Als uw kind geopereerd wordt, is het noodzakelijk dat u met uw kind een bezoek brengt aan de anesthesist. De afspraak met de anesthesist is op een woensdag. Meer informatie over de operatie van uw kind kunt u vinden op de pagina's Mijn kind wordt geopereerd.

Bezoek aan de poli
Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

Anesthesiologie is het specialisme dat zich bezig houdt met de verschillende vormen van verdoving van patiënten bij een operatie, de pijnbestrijding en de intensieve zorg rondom een operatie.

In Ziekenhuis Amstelland werken zeven anesthesiologen en drie pijnartsen. Zij werken vooral op het operatiekamercomplex, de Polikliniek Anesthesie en de Polikliniek Pijngeneeskunde.

Anesthesie

Tijdens het bezoek aan de behandeld specialist (van u of uw kind) op de polikliniek wordt voor het intakegesprek een afspraak gemaakt.

Anesthesie

Afdeling A 02, rode route Telefoonnummer: (020) 755 7091 Bereikbaar: Ma t/m vrij 8.00-16.30 uur

Drs. E.W.E. Bogaerts Drs. E.W.E. Bogaerts
Anesthesist
Drs. B.A. Dyrbye Drs. B.A. Dyrbye
Anesthesioloog-pijnspecialist
Drs. M.M. Kim Drs. M.M. Kim
Anesthesioloog
Drs. H.T. Koster Drs. H.T. Koster
Anesthesioloog-pijnspecialist
Drs. W.E. Luiten Drs. W.E. Luiten
Anesthesioloog-pijnspecialist
Drs. W.J. Mulder Drs. W.J. Mulder
Anesthesioloog
Drs. L.A. Oudhoff Drs. L.A. Oudhoff
Anesthesioloog
Drs. A.A.M. Ribberink Drs. A.A.M. Ribberink
Anesthesioloog
Dr. J.C. Schneider Dr. J.C. Schneider
Anesthesioloog