Baby- en Peuter Expertise

Baby- en Peuter Expertise is er voor ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun baby of peuter. Het kan gaan om klachten zoals veel huilen, problemen met de voeding of slapen, zindelijkheidsproblematiek, onvoldoende gewichtstoename of een achterlopende ontwikkeling. Er wordt multidisciplinair gewerkt vanuit de zogenoemde Infant Mental Health (IMH) visie. In de IMH visie staat de relatie van ouder en kind centraal. Kinderen ontwikkelen zich binnen de relatie met hun ouders. En klachten bij het kind hebben invloed op de ouders. Samen met u wordt gekeken naar mogelijke oorzaken voor de klachten en of er sprake is van omstandigheden die de klachten in stand houden of verergeren.

Hoe regel ik een afspraak?
U heeft een verwijzing nodig van de huisarts of jeugdarts. Vervolgens kunt u telefonisch of online een afspraak plannen.

Wat kan ik verwachten?
Het eerste bezoek bestaat uit een poliklinische afspraak bij de kinderarts of verpleegkundig specialist. Nadat u uw verhaal heeft verteld worden verdere vragen gesteld en wordt uw kind onderzocht. Afhankelijk van uw verhaal en de bevindingen zal samen met u een behandelplan gemaakt worden.

Wie zijn er betrokken bij de zorg voor uw kind?
Naast de kinderarts of verpleegkundig specialist kunnen GZ psycholoog en IMH specialist, fysiotherapeut, preverbaal logopedist en/of diëtist betrokken worden.

Baby- en Peuter Expertise

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Kindergeneeskunde. 
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Baby- en Peuter Expertise

Telefoonnummer: (020) 755 7028 
Bereikbaar: ma t/m vrij 9.00- 12.30, 13.30-16.00 uur

Buitenpoli Uithoorn
Patiënten die de voorkeur hebben voor een afspraak in Uithoorn, moeten op de gebruikelijke wijze een afspraak maken bij de polikliniek van Ziekenhuis Amstelland. Bij het maken van de afspraak kunt u aangeven dat u graag naar de vestiging in Uithoorn wilt. U wordt dan daar ingepland.

Wijzigen /annuleren
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt dit doen via het wijzigingenformulier of bellen op bovenstaand nummer.
Wijzigingen of annuleringen binnen 24 uur van tevoren kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven. Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd, kunnen in rekening worden gebracht.

Aanvraag herhaalrecept
Met dit formulier kunt u een herhaalrecept aanvragen. Dit is alleen bestemd voor patiënten die bij ons onder behandeling zijn.