Behandelcentrum

In het Behandelcentrum zijn meerdere (onderzoeks)afdelingen gevestigd.